Privacybeleid de Meestergids

Privacybeleid de Meestergids. 01-08-2018

Eenmansonderneming de Meestergids (handelsnaam: Meestergids op naam van N.M.Tak, gevestigd aan de Meent 62 te Leerdam), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Bescherming persoonsgegevens

De Meestergids neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat hier zorgvuldig mee om. Door gebruik te maken van de website www.Meestergids.nl gaat u akkoord met ons privacybeleid. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Gegevens worden nooit aan derden verkocht en worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden, zoals docenten, vertalers, (virtueel) assistenten, de boekhouder en de belastingdienst.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Meestergids verwerft uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons aanlevert. Door akkoord te gaan met ons privacybeleid op de website op de contactpagina of middels een aanvraag vanuit een bouwstenenformulier, gaat u automatisch akkoord met onderstaande verwerking persoonsgegevens.
 

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens

Wij verzamelen en slaan persoonsgegevens op voor de volgende doeleinden:
Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals direct persoonlijk contact ivm uw aanvraag.
  • Uw bedrijfsnaam, achternaam, e-mailadres, eventueel uw postadres en uw bankrekeningnummer worden gebruikt voor het afhandelen van de betaling of het versturen van facturen.
  • Uw naam en e-mailadres gebruiken wij voor het verzenden van nieuwsbrieven. Indien u in de toekomst geen e-mails van ons wilt ontvangen, dan kunt u zich ten allen tijde uitschrijven door middel van de link onderaan deze nieuwsbrief. Uw gegevens worden dan meteen uit ons nieuwsbrievenbestand verwijderd. Het nieuwsbrievenbestand betreft een offline bestand met als enige beheerder de Meestergids en wordt niet met derden gedeeld.
  • Uw gegevens worden bewaard in een offline klantenbestand (Excel) welke indien nodig enkel beschikbaar wordt gesteld aan boekhouder en belastingdienst. U heeft het recht uw gegevens in te zien of te laten verwijderen uit dit Excel klantbestand om te voldoen aan de wet AVG.
  • Op ons aanvraagformulier voor taalcursussen of per direct emailcontact vragen wij om uw persoonsgegevens die wij tevens met de beoogde (externe) docent communiceren. Het doel hiervan is tweeledig: de docent kan met deze informatie zich optimaal voorbereiden op de cursus. Zo kan een docent direct contact met u opnemen in geval van calamiteiten of vragen.
  • Voor de organisatie en uitvoering van haar diensten, werkt de Meestergids  samen met externe partijen (derden). Indien noodzakelijk en in overleg met u als klant kan het voorkomen dat uw gegevens gedeeld worden met deze partij(en) voor een goede en vlotte organisatie en uitvoering van uw aanvraag. Alleen indien u hiermee akkoord gaat na onderling overleg. De externe partijen zullen deze gegevens op verzoek van de Meestergids verwijderen en niet met derden delen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, dan zullen uw persoonsgegevens binnen een maand uit het bestand worden verwijderd. Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen, bewaren wij de gegevens in ons boekhoudsysteem tenminste 7 jaar. Wij hebben het recht om, indien wettelijk verplicht, deze gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht en enkel in overleg met u als klant, en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals in bovenstaande tekst reeds is omschreven.
 

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in offline bestanden bewaard. Enkel uw naam en e-mailadres wordt opgeslagen in Outlook.  Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@meestergids.nl. In geval van een ernstige datalek wordt er melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Meestergids.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit kan per post of per -email. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.
 

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.